RSM Rabka Zdrój - Ogłoszenia - informacje różne

 

Poprawa efektywności energetycznej-obowiązek informacyjny
2022-07-14

Zarząd Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce Zdroju wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska podaje:

-informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych,

https://spis.ngo.pl/193129-polskie-zrzeszenie-lokatorow

https://lokatorzy.info.pl/kontakt/


-informacje dotyczące stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej,

Szczegółowe informacje nt efektywności energetycznej można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki:

https://www.ure.gov.pl/pl/konsumenci/poradnik-odbiorcy/4766,Poradnik-dla-Odbiorcow-Energii-i-Paliw-Gazowych.html


-informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania sporów

Reklamacje w zakresie rozliczenia kosztów ciepła mogą być składane za pośrednictwem:

a) Poczty elektronicznej: ksiegowosc@rsmrabka.pl
b) Poczty tradycyjnej na adres: ul. Słoneczna 10, 34-700 Rabka-Zdrój
c) Na dziennik podawczy w siedzibie Spółdzielni: ul. Słoneczna 10, 34-700 Rabka-Zdrój

Administracja po zapoznaniu się z wnioskiem udzieli stosownych wyjaśnień.