RSM Rabka Zdrój - Siedziba Spółdzielni » Telefony

 

PREZES ZARZĄDU

18 26 79 885

awaryjnie po 15:00 - 728 914 290


ZASTĘPCA PREZESA

728 915 411


SEKRETARIAT  ORAZ SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

18 26 76 681


DZIAŁ TECHNICZNY

18 26 77 822


KSIĘGOWOŚĆ, CZYNSZE

18 26 80 339


DYŻURNY PALACZ RABKA
604 577 549

 

DYŻURNY PALACZ JORDANÓW

795 105 237

 

KOTŁOWNIA JORDANÓW

18 54 47 710

 

ADMINISTRATOR RABKA

600 059 453

 

ADMINISTRATOR JORDANÓW

734 435 014

 


Inne:


STRAŻ POŻARNA - 998

KOMISARIAT POLICJI - 997

POGOTOWIE RATUNKOWE - 999

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY - 112

POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 18 26 77 102

STRAŻ MIEJSKA - 18 26  79 263

POGOTOWIE WODNO-KAN. - 18 26 77 129