RSM Rabka Zdrój - Siedziba Spółdzielni » Godziny urzędowania

 

Godziny urzędowania biura:

 

poniedziałek w godzinach   700- 1600

wtorek-czwartek w godzinach   700- 1500

piątek w godzinach   700- 1400

 

Godziny otwarcia kasy:

 

poniedziałek  w godzinach    800 -1400, 1500 -1545

wtorek - czwartek  w godzinach   800 -1400                     

piątek  w godzinach   800 - 1300

 

Przyjmowanie skarg i wniosków

 

Skargi i wnioski przyjmują:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

pierwszy poniedziałek miesiąca
 
1500-1600

po uprzednim uzgodnieniu
z pracownikiem sekretariatu 

Prezes Zarządu

poniedziałek

1500-1600

Upoważniony przez Zarząd pracownik ds. organizacyjno- samorządowych

codziennie w godzinach urzędowania Spółdzielni