Rabczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
w Rabce-Zdroju

 

 RSM Rabka Zdrój - Aktualności


Dofinansowanie modernizacji kotłowni ze środków WFOŚiGW

2022-05-12

Zmiana ceny wody

2021-12-15

Dofinansowanie modernizacji kotłowni ze środków WFOŚiGW

2021-08-18

Dofinansowanie modernizacji kotłowni ze środków WFOŚiGW

2021-06-02

2021-02-26

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie dot. zmiany stawki za sprzątanie w Rabce-Zdroju

Harmonogram sprzątana klatek schodowych w Rabce-Zdroju

2019-03-20

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że sprzątanie klatek schodowych - zamiatanie wraz z umyciem "na mokro" - odbywa się dwa razy w tygodniu, tj. we wtorki i w piątki.

Jeśli prace nie będą wykonywane zgodnie z ustalonym harmonogramem prosimy o kontakt z właścicielem firmy świadczącej usługi w zakresie sprzątania klatek schodowych w zasobach Spółdzielni pod adresem mailowym: abcrabka@gmail.com.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW

2018-05-25

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)), (Dz. U. UE L 119, z 4.5.2016, s.1), które obowiązuje od 25 maja 2018r. Zarząd Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce Zdroju przedstawia informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez tut. Spółdzielnię Mieszkaniową.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali
w zasobach Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce Zdroju

2018-03-04

Szanowni Państwo!

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje  nas do obowiązkowej segregacji odpadów.

Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy Nasi mieszkańcy rozumieją potrzebę segregacji odpadów. Takie zachowanie prowadzi do naliczenia wszystkim mieszkańcom zwiększonej opłaty tj. jak dla odpadów niesegregowanych.

2017-12-14

 

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW

 

Rabczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Rabce-Zdroju informuje, że realizuje dwa zadania 
przy udziale dofinansowania w postaci pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie, pod nazwami:

 

Komunikat PINB

2017-12-13

Poniżej zamieszczamy komunikat przesłany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dot. bezpieczeństwa użytkowania instalacji gazowych w budynkach.

Komunikat PINB