RSM Rabka Zdrój - Aktualności

APEL O PRZESTRZEGANIE SEGREGACJI ODPADÓW
2018-03-04

Szanowni Państwo!

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje  nas do obowiązkowej segregacji odpadów.

Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy Nasi mieszkańcy rozumieją potrzebę segregacji odpadów. Takie zachowanie prowadzi do naliczenia wszystkim mieszkańcom zwiększonej opłaty tj. jak dla odpadów niesegregowanych.

Apelujemy zatem o przestrzeganie segregacji odpadów komunalnych
i umieszczanie odpadów we właściwie oznaczonych kontenerach.

Niedopuszczalne jest rozrzucanie i pozostawianie nieczystości poza kontenerami, pozostawianie wiat otwartych i udostępnianie kluczy osobom postronnym, wrzucanie nieczystości niesegregowanej do kontenerów przeznaczonych na odpady segregowane

 

Poniżej umieszczamy ulotkę informującą o prawidłowym sposobie segregacji.

Ulotka