RSM Rabka Zdrój - Aktualności

2024-05-09

Rada Nadzorcza Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Rabce-Zdroju ogłasza


KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU RABCZAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W RABCE-ZDROJU

 

- ogłoszenie

- regulamin

2024-05-09

Z a w i a d o m i e n i e

Zarząd Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce-Zdroju działając zgodnie z § 112 ust.1 i § 113 ust.1 i 2 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie w dniu 03 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 w świetlicy RSM L-W przy ul. Słonecznej 10 w Rabce-Zdroju.

- Porządek obrad

- Pełnomocnictwo

2023-03-02

Informujemy o zmianie regulaminu porządku domowego

2022-07-08

Zarząd Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce-Zdroju uprzejmie wyjaśnia, że w miesiącach IV-VI 2022 r. Spółdzielnia przeprowadzała obowiązkową wymianę legalizacyjną wodomierzy we wszystkich zasobach.

Zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni „Regulaminem rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach i budynkach Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce-Zdroju”  w przypadku nie udostępnienia lokalu do okresowej wymiany legalizacyjnej, opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków sq naliczane jak dla lokali nieopomiarowaiiych.

Tym samym, w przypadkach braku zgody na udostępnienie mieszkania dla dokonania wymiany wodomierzy, od miesiąca lipca 2022 r. za zużycie wody i ścieki, właściciele będą obciążani ryczałtem tj. 6m3 /miesiąc/osobę, który nie będzie rozliczany.

 

W związku z powyższym prosimy o pilny kontakt z Administracją Spółdzielni lub z Sekretariatem dla ustalenia ostatecznego terminu wymiany wodomierzy.

Dofinansowanie modernizacji kotłowni ze środków WFOŚiGW

2022-05-12

2021-12-15

Informujemy o zmianie ceny wody

Dofinansowanie modernizacji kotłowni ze środków WFOŚiGW

2021-08-18

Dofinansowanie modernizacji kotłowni ze środków WFOŚiGW

2021-06-02

2021-02-26

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie dot. zmiany stawki za sprzątanie w Rabce-Zdroju

Harmonogram sprzątana klatek schodowych w Rabce-Zdroju

2019-03-20

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że sprzątanie klatek schodowych - zamiatanie wraz z umyciem "na mokro" - odbywa się dwa razy w tygodniu, tj. we wtorki i w piątki.

Jeśli prace nie będą wykonywane zgodnie z ustalonym harmonogramem prosimy o kontakt z właścicielem firmy świadczącej usługi w zakresie sprzątania klatek schodowych w zasobach Spółdzielni pod adresem mailowym: abcrabka@gmail.com.