RSM Rabka Zdrój - Ogłoszenia - Przetargi

 

W tym dziale na bieżąco zamieszczamy informacje o przetargach dotyczących robót remontowych, przeglądów, ofert cenowych na zakup materiałów i innych. Aktualne ogłoszenia:
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Rabczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Rabce-Zdrój, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej.

Nazwa zadania: opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo kosztorysowej inwestycji pn. „Budowa osiedlowej kotłowni gazowej niskoparametrowej na Osiedlu Wrzosy w Jordanowie”.

Adres inwestycji: os Wrzosy 2, 34-240 Jordanów.

- treść zapytania ofertowego

- formularz oferty

- projekt umowy

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2021- wyniki przetargu

 

Zarząd Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Rabce-Zdroju uprzejmie informuje, że  w związku z rażącą rozbieżnością otrzymanych dwóch ofert na malowanie klatek schodowych, komisja nie dokonała wyboru oferty.

Wobec zaistniałej sytuacji postanowiono ogłosić ponownie przetarg na malowanie wskazanych klatek schodowych, w terminie późniejszym.