RSM Rabka Zdrój - Ogłoszenia - Przetargi

 

W tym dziale na bieżąco zamieszczamy informacje o przetargach dotyczących robót remontowych, przeglądów, ofert cenowych na zakup materiałów i innych. Aktualne ogłoszenia:
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rabczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Rabce-Zdrój, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej.

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej inwestycji pn. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego osiedlowej, niskoparametrowej sieci cieplnej do budynków mieszkalnych na osiedlu Wrzosy w Jordanowie”.

Adres inwestycji: os Wrzosy 2, 34-240 Jordanów.

- zapytanie ofertowe

- zał.1 - formularz ofertowy

- zał. 2 - oświadczenie oferenta

- zał. 3 - projekt umowy

- zał. 4 - mapa koncepcji przyłącza ciepłowniczego

- zał. 5 - wykaz robót