RSM Rabka Zdrój - Siedziba Spółdzielni » Dane Spółdzielni i inne informacje

Numery kont bankowych:
 

  PKO BP S.A. Rabka-Zdrój

       35 1020 3466 0000 9202 0002 3192     

  

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej, oddz. Rabka

      03 8815 0002 0000 0018 6821 0003   

 

Bank Spółdzielczy w Jordanowie

      31 87990001 0007 0093 8710 0001

 


Godziny przyjęć członków Rady Nadzorczej:   
 

  Pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 15 00 - 16 00 w siedzibie Spółdzielni (świetlica). 
 

  Członkowie Rady (Jordanów): do indywidualnego uzgodnienia, za pośrednictwem pracownika sekretariatu.